Våre kjærneverdier

Vi i Pictura Normann er opptatt av den enkeltes frihet til å utfolde seg. Samtidig er det viktig for oss å ha en felles verdiplattform, som sier noe om hvem vi er og hva vi måler oss opp mot:

Serviceinnstilt – vi lytter og setter vår stolthet i å stille opp for våre kunder. Vi er fleksible og dynamiske, og strekker oss langt for å støtte våre kunder i deres utfordringer.

Ansvarsfull – vi tar eierskap til oppgaver og utfordringer, og stiller like store krav til oss selv som til andre. Vi tar ansvar for beslutninger.

Effektiv – vi har fokus på effektivitet og er ikke redd for å ta en beslutning. Med høyt tempo og dynamisk tilnærming løser vi de utfordringer vi står ovenfor.

Innovativ – vi utfordrer etablerte sannheter i vår søken etter stadig forbedringer. Gjennom kreativitet, design og teknologi lager vi tidsriktige produkter og eksponeringsløsninger.

Lidenskapelig – vi gjør ikke “bare en jobb” men finner glede i vårt arbeid. Vi er engasjerte og sultne på å lære. Vi har det gøy på arbeidsplassen og er opptatt av hva som skjer rundt oss.