Med fokus på miljø

Pictura Gruppen Norge skal til enhver tid drive sin forretningsvirksomhet på en slik måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Foruten de produkt- og forretningsmessige elementer, er miljø en av de viktigste kriterier ved valg av leverandører for oss i Pictura Gruppen Norge AS.

Selskapet er medlem i Grønt punkt tidl. Materialretur, og er aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til følgende materialskaper:

  • Plastretur AS
  • Norsk Returkartong AS for emballasjekartong
  • Norsk Reasy AS

Som en betydelig leverandør til detaljistmarkedet innen faghandelen – bok og papir, dagligvarehandelen og turistmarkedet har vi i alle år sett på miljøbevissthet som et av våre konkurransefortrinn.

Pictura Gruppen Norge AS ønsker i utgangspunktet å benytte leverandører som er miljøsertifisert eller ISO/EMAS-sertifisert. De fleste av våre leverandører har en slik sertifisering i henhold til internasjonal eller nasjonal standard.

Det er naturlig del av innkjøpsrutinen i Pictura Gruppen Norge AS at leverandørens miljøprofil blir gjennomgått. Vi nøler ikke med å bytte leverandører for å oppnå miljøgevinst.